Breadcrumb Breadcrumb

Akta Akta

Akta / Peraturan / Punca Kuasa

 • Perlembagaan Persekutuan
 • Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957
 • Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 2017 Baru
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Perlis 1993
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Melaka (Pindaan) 2003
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Pulau Pinang 1997
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Sembilan 2006
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Melaka 2005
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Perlis 1993
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang 1989
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan 1996
 • Kaedah-Kaedah (Lembaga Rayuan) (Tatatertib) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1994
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 1986
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Melaka 1975
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Perlis 1991
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang 1989
 • Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan 1996
 • Kaedah-Kaedah (Lembaga Rayuan) (Kenaikan Pangkat) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1994
 • Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (Perluasan Bidang kuasa) 1959