Data Terbuka

 Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
 Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan.
 Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

BIL. TAJUK SET DATA SUB TAJUK SET DATA FORMAT
1. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG DILANTIK BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KUMPULAN KETURUNAN CSV, XLS
2. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG DILANTIK BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN DAN KELAYAKAN AKADEMIK CSV, XLS, XML, JSON
3. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG MEMOHON BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KUMPULAN KETURUNAN CSV, XLS
4. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG MEMOHON BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KELAYAKAN SKIM CSV, XLS
5. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG HADIR TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KUMPULAN KETURUNAN CSV, XLS
6. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG HADIR TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KELAYAKAN SKIM CSV, XLS
7. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG DIPANGGIL TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KUMPULAN KETURUNAN CSV, XLS
8. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON YANG DIPANGGIL TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KELAYAKAN SKIM CSV, XLS
9. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG MEMOHON BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KELAYAKAN SKIM CSV, XLS
10. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG HADIR TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT JENIS KURANG UPAYA CSV, XLS
11. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG DIPANGGIL TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT JENIS KURANG UPAYA CSV, XLS
12. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG HADIR TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KELAYAKAN SKIM CSV, XLS
13. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG DIPANGGIL TEMUDUGA BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KELAYAKAN SKIM CSV, XLS
14. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG DILANTIK BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT KELAYAKAN SKIM CSV, XLS
15. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG DILANTIK BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT JENIS KURANG UPAYA CSV, XLS
16. URUSAN PENGAMBILAN SPA STATISTIK BILANGAN CALON OKU YANG MEMOHON BAGI URUSAN PENGAMBILAN SPA TAHUN 2011 HINGGA 2015 MENGIKUT JENIS KURANG UPAYA CSV, XLS