• Pembantu Perikanan Gred G19
    (Jabatan Perikanan Malaysia (Semenanjung dan Sarawak))
    (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))