Pelajar Tahun Akhir

 Pelajar di semester akhir pengajian boleh dipertimbangkan untuk dipanggil temu duga dengan syarat dapat mengemukakan keputusan peperiksaan akhir.