Breadcrumb Breadcrumb

Galeri Januari 2014 - Aktiviti 4 Galeri Januari 2014 - Aktiviti 4

Mac 2017 - Aktiviti 6

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 8 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 8/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 408 orang dan seramai 1,118 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 10 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 15 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti6_1
 
Aktiviti6_2
 
Aktiviti6_3