Breadcrumb Breadcrumb

Deskripsi Tugas Deskripsi Tugas

Ijazah/Sarjana/PHD

Ijazah/Sarjana/PHD Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai ijazah, sarjana atau PHD. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ] 

Diploma/STP/STPM/STAM/HSC

Diploma Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai diploma, STP, STPM, STAM atau HSC. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ] 

Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia

SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ] 

SPM/SVM/SKM/Sijil

SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai kelayakan SPM/SVM/SKM/Sijil. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ] 

PMR/PT3

SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai kelayakan PMR/PT3. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ] 

Kelayakan Bakat

Kelayakan Bakat Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai bakat tertentu. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ] 

Latihan Separa Perubatan

Latihan Separa Perubatan Memaparkan senarai latihan yang boleh dipohon oleh calon yang berminat untuk mengikuti latihan separa perubatan. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan. [ Seterusnya... ]