Breadcrumb Breadcrumb

Senarai Keputusan eBidding / Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (S.P.A) Tahun 2014 Senarai Keputusan eBidding / Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (S.P.A) Tahun 2014

Senarai Keputusan eBidding / Tender / Sebut Harga Yang Berjaya
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (S.P.A) Tahun 2018

BIL. SEBUT HARGA/ TENDER/ eBIDDING NAMA SYARIKAT HARGA TAWARAN (RM)
1. Tender Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Menyenggara dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) SYARIKAT HAYNIK HOLDING SDN BHD 1,224,450.00
2. Tender Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Menyenggara dan Sokongan Tenikal Peralatan ICT Secara Sewaan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) 5DONEA SDN BHD 1,038,474.00
3. Sebut Harga 'B' Bil 6/2018 - Perolehan Lesen Perisian Liferay Non-Production Bagi Development Server Portal SPA EBI RESOURCES SDN BHD 31,709.00
4. Sebut Harga Bil 4/2018 - Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan dan Peralatan ICT bagi Aplikasi Utama SPA DUTARINI SDN BHD 381,600.00
5. Sebut Harga Bil 5/2018 - Perkhidmatan Penyenggaraan Secara Komprehensif Perakakasan dan Peralatan ICT (Server, Storan dan Virtual Tape Library) di SPA LIME SOLUTION SDN BHD 349,343.04
6. Sebut Harga Bil 6/2018 - Perkhidmatan Penyenggaraan Secara Komprehensif Peralatan dan Perkakasan Server Virtualisasi di SPA NOVATIS RESOURCES SDN BHD 429,954.00