Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Klinik Tatatertib
Bahagian Naik Pangkat dan Tatatertib

  • Tujuan
    • Berkongsi pengetahuan dan kemahiran menguruskan tindakan tatatertib
    • Saluran mendapatkan khidmat nasihat dan rundingcara urusan tatatertib
    • Membantu pengurusan tatatertib yang cekap dan berkesan
  • Perkhidmatan Ditawarkan
    • Panduan tindakan tatatertib dan rayuan tindakan tatatertib
    • Panduan penyediaan dokumen tindakan tatatertib dan rayuan tatatertib
    • Panduan dan nasihat umum peraturan, tanggungjawab dan hak penjawat awam
  • Perundingcara
    Pegawai Bahagian Naik Pangkat dan Tatatertib Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.
  • Penyertaan
    Terbuka kepada penjawat awam dan agensi berkaitan.
  • Urusan
    Dibuka pada :
    • Waktu pejabat sebaik-baiknya dengan temu janji
    • Talian internet melalui sistem ePertanyaan
    • Talian telefon melalui nombor 03-8885 6000