Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pengenalan

 • ePengisian merupakan Sistem Permohonan Pengisian Jawatan di bawah Bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Sistem ini membolehkan Kementerian/Jabatan/SUK Negeri membuat pengisian jawatan secara online bagi menggantikan borang PGSPA yang diisi secara manual. Kementerian/Jabatan/SUK Negeri akan diberikan kata laluan (id) untuk mencapai dan menghantar maklumat PGSPA melalui Portal SPA.

Objektif

 • Untuk memudahkan dan mempercepatkan proses permohonan pengisian jawatan di Kementerian/Jabatan/SUK Negeri.
 • Untuk memudahkan Kementerian/Jabatan/SUK Negeri mengetahui status permohonan pengisian jawatan yang dipohon.

Pengguna

 • Kementerian/Jabatan/SUK Negeri; dan
 • Urus Setia SPA

Permohonan ID Pengguna

 • Kementerian/Jabatan/SUK Negeri perlu melengkapkan Permohonan ID Pengguna dan faks kepada Bahagian Pengambilan Khas, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) 03-8888 5043 untuk perhatian Puan Neo Su Bing. Id pengguna akan diemelkan terus kepada pemohon berserta manual pengguna ePengisian.

Pegawai Untuk Dihubungi

 • Bahagian Pengambilan Khas, SPA
  Nama Pegawai : Neo Su Bing
  Telefon : 03-8885 6243
  Emel : neo@spa.gov.my
 • Bahagian Pengambilan, SPA
  Nama Pegawai : Nurulhazreen binti Shahidun Jamil
  Telefon : 03-8885 6326
  Emel : nurulhazreen@spa.gov.my
 • Bahagian Pengurusan Maklumat, SPA
  Nama Pegawai : Mashita binti Mastor
  Telefon : 03-8885 6101
  Emel : mashita@spa.gov.my

  Nama Pegawai : Muhammad Sofri bin Omar
  Telefon : 03-8885 6151
  Emel : msofri@spa.gov.my