Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Kembali Ke Dalam Skim Perkhidmatan Terdahulu

 • Definisi : Kembali ke dalam skim perkhidmatan terdahulu adalah proses mengembalikan seseorang pegawai yang telah disahkan dalam skim perkhidmatan terdahulunya sebelum dilantik ke dalam skim perkhidmatan yang lain apabila gagal untuk disahkan ke dalam skim perkhidmatan yang lain itu dan kegagalan pegawai itu untuk disahkan bukanlah atas sebab kelakuannya yang tidak memuaskan.
 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012];
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991;
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  • Pandangan perundangan; dan
  • Amalan-amalan Suruhanjaya.