Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pelanjutan Pertukaran Sementara/Peminjaman

 • Definisi : Pelanjutan tempoh pertukaran sementara/peminjaman pegawai dilaksanakan untuk memberikan pelanjutan terhadap tempoh pertukaran sementara/peminjaman pegawai yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya atas permohonan agensi penerima atau sebab-sebab yang diputuskan oleh Kerajaan.
 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012;
  • Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling);
  • Waran perjawatan;
  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005];
  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012]; dan
  • Perlembagaan Persekutuan.