Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pelarasan Gaji Pertukaran Sementara/Peminjaman

 • Definisi : Pelarasan gaji pertukaran sementara/peminjaman pegawai dilaksana selepas proses pertukaran sementara/peminjaman berikutan perubahan gaji pegawai disebabkan kenaikan gaji atau pangkat sebelum tarikh kelulusan.  
     
 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008;
  3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2002;
  4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012;
  5. Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling);
  6. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005];
  7. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012]; dan
  8. Perlembagaan Persekutuan.