Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pelantikan Melalui Opsyen

  • Definisi : Pertukaran pelantikan melalui opsyen dilaksanakan untuk menukarkan pegawai ke agensi awam atau skim perkhidmatan yang lain akibat pembubaran, penjumudan sesuatu skim perkhidmatan dan pemansuhan jawatan, atau sebab-sebab lain yang diputuskan oleh Kerajaan selain daripada pengkorporatan atau penswastaan.

  • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
    1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
    2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2002 dan
    3. Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling).