Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pertukaran Perkhidmatan

 • Definisi : Pertukaran Perkhidmatan adalah pertukaran pegawai ke dalam skim perkhidmatan yang sama dalam bentuk berikut:
  • Perkhidmatan Awam Am Persekutuan di bawah Ketua Perkhidmatan yang berbeza;
  • Perkhidmatan Awam Am Persekutuan ke Perkhidmatan Awam Negeri di bawah bidang kuasa lantikan SPA; dan
  • Perkhidmatan Awam Negeri ke Perkhidmatan Awam Negeri yang lain di bawah bidang kuasa lantikan SPA.
 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  • Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Bilangan 1 Tahun 2005; dan
  • Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling).