Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pertukaran Tetap

 • Definisi : Pelantikan tetap pegawai yang sedang berkhidmat secara peminjaman atau pertukaran sementara ke jawatan yang disandang di agensi peminjam.
 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012;
  • Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling);
  • Waran perjawatan;
  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005];
  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012]; dan
  • Perlembagaan Persekutuan.