Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

Penerbit Aset Penerbit Aset

  • Pegawai Penguatkuasa Gred KP41
    (Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS))
    [Tarikh Peperiksaan :29 November 2017 - 30 November 2017]