Breadcrumb Breadcrumb

Hakcipta Terpelihara © Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Hakcipta Terpelihara © Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

Senarai Penjadualan Temu Duga

Penerbit Aset Penerbit Aset • Pembantu Arkib Gred S19
  (Jabatan Arkib Negara Malaysia Serta di pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 27 Januari 2019 - 31 Januari 2019 ]

 • Penyelia Asrama Gred N19
  (Sarawak)
  (Kementerian Belia dan Sukan Serta di pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 18 Februari 2019 - 22 Februari 2019 ]

 • Penyelia Asrama Gred N19
  (Sabah)
  (Kementerian Belia dan Sukan Serta di pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 18 Februari 2019 - 22 Februari 2019 ]

 • Penyelia Asrama Gred N19
  (Semenanjung)
  (Kementerian Belia dan Sukan Serta di pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 27 Januari 2019 - 31 Januari 2019 ]
 • Pembantu Kemahiran Gred H19
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
  [ Tarikh Temu Duga: 11 Februari 2019 - 13 Februari 2019 ]

 • Pembantu Pendaftaran Gred KP19
  (Semenanjung)
  (Jabatan Pendaftaran Malaysia Serta Pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 10 Februari 2019 - 15 Februari 2019 ]
 • Pembantu Keselamatan Gred KP19
  (Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia Serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan )
  [ Tarikh Temu Duga: 28 Januari 2019 - 31 Januari 2019 ]

 • Pembantu Awam Gred H11
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang )
  [ Tarikh Temu Duga: 14 Januari 2019 - 18 Januari 2019 ]


 • Pegawai Penyelidik Gred Q41
  (Pusat Penyelidikan Mineral, jabatan Mineral dan Geosains Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 12 Februari 2019 - 28 Februari 2019 ]

 • Perangkawan Gred E41
  (Jabatan Perangkaan Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 02 Januari 2019 - 18 Januari 2019 ]