Breadcrumb Breadcrumb

Hakcipta Terpelihara © Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Hakcipta Terpelihara © Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

Senarai Penjadualan Temu Duga

Penerbit Aset Penerbit Aset

  • Jurutera Gred J41 (Elektrik)
    (Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara/Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan)
    [ Tarikh Temu Duga: 04 Ogos 2017 - 18 Ogos 2017]