Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Sukatan Peperiksaan Psikometrik

 • Sukatan Peperiksaan Psikometrik
  Calon dikehendaki menjawab item-item psikologi yang merangkumi perkara berikut :
  1. Personaliti
  2. Motivasi
  3. Kejujuran
  4. Integriti
  5. Kebolehan Sosial
  6. Kestabilan Emosi; dan
  7. Disiplin