Sukatan Peperiksaan Online

BIL NAMA JAWATAN SUKATAN PEPERIKSAAN

1.

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41

muatturun

2.

Skim Perkhidmatan Gred 41

muatturun

3.

Skim Perkhidmatan Gred 29

muatturun

4.

Skim Perkhidmatan Gred 19

muatturun

5.

Skim Perkhidmatan Gred 11

muatturun

6.

Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma

muatturun