Chief Digital Officer (CDO)

Article available only in Malay language.
cdo

Name : Puan Sharenawane binti Hussin

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone : 03-8091 9005

Peranan dan tanggungjawab CDO

  1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha SPA dalam melaksanakan tugas-tugas dan keperluan yang melibatkan teknologi digital.
  2. Meneraju inisiatif pendigitalan di SPA melalui penggunaan data, analitis dan teknologi digital.
  3. Mewujudkan budaya berpacukan data dalam sektor awam yang mengamalkan pendekatan principle-based melalui penggunaan data dan teknologi digital.
  4. Mentransformasi penyampaian perkhidmatan digital di SPA berfokuskan pengalaman pelanggan (customer experience) yang berteraskan konsep Whole-of-Government melalui inovasi melibatkan perkongsian data, data terbuka dan teknologi baru muncul.
  5. Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, Technical Service Design dan bajet pembangunan serta mengurus SPA sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan.
  6. Meneraju perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) SPA dengan:
   1. Memastikan PSP SPA selari dengan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko dan Pelan Pengurusan Perubahan.
   2. Memastikan blueprint Enterprise Architecture (EA) SPA tersedia.
   3. Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi & menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global.
  7. Melaporkan pelaksanaan dan kemajuan transformasi pendigitalan kepada YBhg Ketua Setiausaha Negara (KSN) sebagai Pengerusi Kluster Kerajaan di bawah Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negara melalui urus setia kluster kerajaan.