Services Process Glossary

 • NO. TERM DEFINITION
  1. BPK BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN
  2. CBBPTB CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA
  3. CBTGDB CUTI BELAJAR TANPA GAJI DENGAN BIASISWA
  4. CfS CONTRACT FOR SERVICE
  5. CMA CUTI MENJAGA ANAK
  6. CoS CONTRACT OF SERVICE
  7. CSG CUTI SEPARUH GAJI
  8. CTG CUTI TANPA GAJI
  9. HPG HADIAH PERGERAKAN GAJI
  10. ISAC IT SKILLS ASSESSMENT AND CERTIFICATION
  11. JGM JADUAL GAJI MATRIKS
  12. JGMM JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM
  13. JKK JAWATANKUASA KABINET
  14. KEW 8 PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI
  15. KGT KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  16. KPPA KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
  17. KSN KETUA SETIAUSAHA NEGARA
  18. KSU KETUA SETIAUSAHA
  19. KUP KHAS UNTUK PENYANDANG
  20. KWAP KUMPULAN WANG PERSARAAN
  21. KWSP KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
  22. LNPT LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
  23. MMC MALAYSIA MEDICAL COUNCIL
  24. PBM PIHAK BERKUAS