Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

  • Jantina: Lelaki dan Perempuan
  • Tempoh Latihan: 3 tahun
  • Tempat Latihan:
   • Institut Latihan KKM Sungai Buloh
   • Institut Latihan KKM Kuching (Kesihatan Awam)
  • Kelayakan akademik minimum di peringkat SPM/SPM(V):

   LantikanTerus/Pegawai Sedang Berkhidmat (selain PSL)
   • Kepujian (6C) dalam:
    • Bahasa Melayu;
    • Matematik;
    • Salah satu subjek Sains (Sains/Sains Gunaan/Biologi/Kimia/Fizik); dan
    • Dua (2) subjek lain; serta
   • Lulus (7D) dalam subjek Bahasa Inggeris.

   Pegawai Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
   • Kepujian (6C) dalam:
    • Bahasa Melayu; dan
    • Satu (1) subjek lain; serta
   • Lulus (8E) dalam:
    • Bahasa Inggeris;
    • Matematik;
    • Salah satu subjek Sains (Sains/Sains Gunaan/Biologi/Kimia/Fizik); dan
    • Dua (2) subjek lain.