Keputusan Penilaian

  • Pembantu Operasi Gred N11
    (Jabatan Perdana Menteri Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Sarawak))
    (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  • Pemandu Kenderaan Gred H11
    (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
    (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)