Surat Pekeliling

 2024

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Panduan dan Perancangan Permohonan Pengisian Jawatan Bagi Tahun 2024 icon

 2023

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Panduan dan Perancangan Permohonan Pengisian Jawatan Bagi Tahun 2023 icon
2. Panduan dan Perancangan Permohonan Pengisian Jawatan Bagi Tahun 2024 icon

 2022

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2019

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2018

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2018

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2017

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
2. Keperluan Mengemukakan Dokumen Lengkap Bagi Urusan Pelantikan, Perkhidmatan, Rayuan Kenaikan Pangkat dan Kawalan Tatatertib icon

 2016

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2014

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon

 2012

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pelantikan Semula Secara Kontrak (Contract of Service) icon

 2011

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan icon
2. Prosedur Pengesahan Pelantikan icon
3. Prosedur & Kaedah Pengesahan Dalam Perkhidmatan icon

 2010

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
2. Garis Panduan Pengendalian Dokumen Untuk Kes-Kes Rayuan Tatatertib di bawah bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia icon

 2005

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Panduan Pertukaran Perkhidmatan icon

 2004

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
2. Permohonan Jawatan Secara Online oleh Pegawai Sedang Berkhidmat icon

 2000

BIL. SURAT PEKELILING MUAT TURUN
1. Pelanjutan Tempoh Percubaan icon