Tidak Hadir Bertugas

Tidak boleh kerana ketidakhadiran pegawai mempunyai alasan yang munasabah.

Sekiranya pegawai masih tidak hadir selepas dibebaskan, tindakan tatatertib boleh diambil ke atas pegawai bagi ketidakhadiran tersebut.

 

Peraturan 23, P.U.(A) 395/1993 menjelaskan tidak hadir termasuklah tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa dan tempat pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tiada tempoh minimum atau maksimum bagi kesalahan Tidak Hadir Bertugas.

 

Peraturan 26(5), P.U.(A) 395/1993, menjelaskan jika pegawai kembali bertugas ke pejabat dalam masa 7 hari dari tarikh penyiaran notis, Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan supaya prosiding tindakan tatatertib biasa dikenakan terhadap pegawai.

 

Pegawai boleh dikenakan pertuduhan tidak hadir termasuklah tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pada masa dan tempat pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

 

Hits: 30252