Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Akauntan Gred WA41
  (Jabatan Akauntan Negara Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 13 Disember 2023 - 29 Disember 2023 ]
 • Jurutera Gred J41 (Awam)
  (Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim)
  [ Tarikh Temu Duga: 19 Disember 2023 - 27 Disember 2023 ]
 • Penghulu Gred NP29
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
  [ Tarikh Temu Duga: 11 Disember 2023 - 12 Disember 2023 ]