Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pengawas Hutan Gred G19
  (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (Semenanjung))
  [ Tarikh Temu Duga: 9 Februari 2023 - 10 Februari 2023 ]
 • Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
  (Jabatan Perkhidmatan Awam Dan Kementerian Kesihatan Malaysia Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung))
  [ Tarikh Temu Duga: 12 Februari 2023 - 17 Februari 2023 ]
 • Perangkawan Gred E41
  (Jabatan Perangkaan Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 07 Februari 2023 - 17 Februari 2023 ]