Senarai Penjadualan Peperiksaan

 • Pembantu Pertahanan Awam Gred KP19
  (Jabatan Sukarelawan Malaysia (Semenanjung))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan : 24 Ogos 2022]
 • Pembantu Makmal Gred C19
  (Jabatan Kimia Malaysia Serta Dipelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan : 19 Ogos 2022]