Permohonan Mendapatkan Maklumat

 Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke :

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia,
Aras 1, 2 & 4 -13, Blok F1, Kompleks F,
No.2, Lebuh Perdana Timur A, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62000 Putrajaya, Malaysia.

Telefon: +603 8091 9000

**Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Suruhanjaya.