Ahli Suruhanjaya

 
 


YBhg. Datuk Seri Jalil bin Marzuki
Timbalan Pengerusi


YBhg. Datuk Nor Rizan bin Mohd Thani


YBhg. Dato' Dr. Haji Azman bin Abu Bakar


YBrs. Dr. Mohamad Zainuddi bin Mat Taib


YBhg. Datuk Hajah Siti Sapoo binti Haji Ahok


YBhg. Tan Sri Dato' Wira Othman bin Hj. Mahmood


YBhg. Dato' Hj Mansor bin Man


YBhg. Dato' Dr. Ong Gua Pak


YBhg. Datuk Zulkipli bin Abdullah


YBhg. Dato' Sri Haji Zulkifli bin Omar


YBhg. Dato' Nor Inchun binti Mohamed Salleh


YBhg. Datu Kameri bin Affandi