Semakan Penjadualan & Keputusan

  Semakan Penjadualan

Peperiksaan

Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

Assessment Centre

Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

Temu Duga

  Semakan Keputusan

Peperiksaan

Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

Assessment Centre

Temu Duga

  Semakan Status Urusan Perkhidmatan

PENGUMUMAN : Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan Sistem Semakan Status Urusan Perkhidmatan bagi tujuan menaik taraf sistem sedang dijalankan. Sepanjang tempoh penyelenggaraan ini, tuan/puan boleh menghubungi Bahagian Perkhidmatan SPA atau mengemukakan pertanyaan melalui Sistem ePertanyaan SPA.

  Sistem Tawaran Pelantikan

  Kalkulator Perkhidmatan