Keputusan Penilaian

 • Pembantu Operasi Gred N11
  (Jabatan Perdana Menteri Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Sarawak))
  (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
 • Pemandu Kenderaan Gred H11
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
  (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
 • Pengawas Hutan Gred G19
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka)
  (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)