Pemberian Taraf Berpencen

Senarai semak bagi Pemberian Taraf Berpencen boleh diperolehi melalui pautan berikut: https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/bahagian-sumber-manusia/senarai-semak-urusan-perkhidmatan.

 

Jadual keenam boleh diperolehi dengan melayari Portal SPA di pautan berikut: https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/bahagian-sumber-manusia/senarai-semak-urusan-perkhidmatan.

 

Hits: 47937