Sukatan Peperiksaan

  • Apakah bentuk sukatan peperiksaan online yang digunakan oleh Bahagian Peperiksaan SPA?
    Sukatan peperiksaan merangkumi pengetahuan am, penyelesaian masalah dan ujian psikometrik.
     
  • Apakah bahan rujukan yang digunakan?
    Secara amnya, tiada buku rujukan khusus bagi peperiksaan di SPA. Walau bagaimanapun, calon boleh merujuk panduan peperiksaan di bawah menu sukatan mengikut skim jawatan yang berkenaan.