Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

 • Pembantu Perikanan Gred G19
  (Jabatan Perikanan Malaysia (Semenanjung dan Sarawak))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan : 16 Julai 2020]
  [Masa Peperiksaan : 10:00 Pagi - 11:00 Pagi]
 
 • Pegawai Imigresen Gred KP19
  (Jabatan Imigresen Malaysia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan : 10 Julai 2020]
  [Masa Peperiksaan : 10:00 Pagi - 11:00 Pagi]
 • Penolong Pegawai Penerangan Gred S29
  (Kementerian Komunikasi dan Multimedia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan : 08 Julai 2020]
  [Masa Peperiksaan : 02:00 Petang - 03:00 Petang]
 • Pegawai Penerangan Gred S41
  (Kementerian Komunikasi dan Multimedia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan : 08 Julai 2020]
  [Masa Peperiksaan : 02:00 Petang - 03:00 Petang]
 • Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41
  (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan : 08 Julai 2020]
  [Masa Peperiksaan : 10:00 Pagi - 11:40 Pagi]