Senarai Penjadualan Penilaian

 • Pegawai Penjara Gred KA19
  (Jabatan Penjara Malaysia)
  (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh PSEE : 15 - 16 Disember 2022]
 • Pengawas Hutan Gred G19
  (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia)(Semenanjung)
  (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh PSEE : 14 Disember 2022]
 • Arkitek Gred J41
  (Kementerian Kerja Raya Malaysia)
  (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh PSEE : 14 Disember 2022]
 • Juruukur Gred J41
  (Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia)
  (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh PSEE : 9 Disember 2022]
 • Penolong Pegawai Penilaian Gred W29
  (Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta)
  (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh PSEE : 9 Disember 2022]