Bahagian Urus Setia Mesyuarat

   

  • Memastikan kelancaran perjalanan Mesyuarat Suruhanjaya, Mesyuarat Lembaga Rayuan Tatatertib, Mesyuarat Rayuan Kenaikan Pangkat, Mesyuarat Khas dan Urusan Perkhidmatan Ahli Suruhanjaya.

 

  • Sebagai urus setia mesyuarat Suruhanjaya, Lembaga Rayuan Tatatertib dan Lembaga Rayuan Naik Pangkat.
  • Urus setia mesyuarat khas Suruhanjaya di luar Putrajaya.
  • Mengumpul dan mengemaskini ruling SPA.

 

  • Mengurus dan memastikan urusan Mesyuarat Suruhanjaya sentiasa berjalan dengan lancar dan memastikan Pakej Mesyuarat akan dihantar 24 jam sebelum mesyuarat bermula.

 

  • Mengurus dan memastikan kelancaran mesyuarat mingguan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
  • Menjadi urus setia kepada Mesyuarat Khas, Mesyuarat Luar dan Persidangan
  • Menguruskan pelantikan, tamat tempoh dan kebajikan Ahli Suruhanjaya