Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pembantu Awam Gred H11
  (Sabah)
  (Kementerian Kesihatan Malaysia Serta Pelbagai Kementerian Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 12 Julai 2020 - 17 Julai 2020 ]
 
 • Pembantu Awam Gred H11
  (Sarawak)
  (Kementerian Kesihatan Malaysia Serta Pelbagai Kementerian Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 12 Julai 2020 - 17 Julai 2020 ]
 
 • Pembantu Awam Gred H11
  (Semenanjung)
  (Kementerian Kesihatan Malaysia Serta Pelbagai Kementerian Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 12 Julai 2020 - 17 Julai 2020 ]
 • Perangkawan Gred E41
  (Jabatan Perangkaan Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 07 Julai 2020 - 15 Julai 2020 ]
 
 • Jururawat Gred U41
  (Kementerian Kesihatan Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 07 Julai 2020 - 15 Julai 2020 ]