Senarai Penjadualan Temu Duga

  • Pegawai Pertanian Gred G41
    (Jabatan Pertanian Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan)
    [ Tarikh Temu Duga: 06 Oktober 2020 - 21 Oktober 2020 ]
  • Pegawai Penerangan Gred S41
    (Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia)
    [ Tarikh Temu Duga: 11 September 2020 - 07 Oktober 2020 ]