Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pembantu Awam Gred H11
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
  [ Tarikh Temu Duga: 19 April 2021 - 20 April 2021 ]
 • Pembantu Awam Gred H11 (Semenanjung)
  (Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Malaysia, Kementerian Pertahanan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Jabatan Kastam DiRaja Malaysia, Jabatan Perdana Menteri Serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 18 April 2021 - 07 Mei 2021 ]
 • Akauntan Gred WA41
  (Jabatan Akauntan Negara Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 20 April 2021 - 06 Mei 2021 ]