Pekeliling

 2024

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Pelaksanaan Urusan Pengesahan Pelantikan Bagi Calon Lantikan Secara Kontrak (Interim) icon

 2023

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Pelaksanaan Integrated Service And Disciplinary System (TERAS) Bagi Urusan Perkhidmatan Di Kementerian, Jabatan Persekutuan Dan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri icon

 2021

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Pengurusan Tawaran Pelantikan Secara Tetap icon

 2020

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Panduan Penentuan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Sedang Berkhidmat Yang Telah Disahkan Dalam Perkhidmatan dan Dilantik Ke Jawatan Lain icon

 2017

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Tatacara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan icon

 2014

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Akuan Berkanun Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam icon
2. Tatacara Pengambilan Secara Pentadbiran Bagi Jawatan Gred 16 dan Ke Bawah icon
3. Pelaksanaan Sistem ePengesahan di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri icon

 1998

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998 - Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam icon