Pekeliling

 2021

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Pengurusan Tawaran Pelantikan Secara Tetap icon

 2020

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Panduan Penentuan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Sedang Berkhidmat Yang Telah Disahkan Dalam Perkhidmatan dan Dilantik Ke Jawatan Lain icon

 2017

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Tatacara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan icon

 2014

BIL. PEKELILING MUAT TURUN
1. Akuan Berkanun Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam icon
2. Tatacara Pengambilan Secara Pentadbiran Bagi Jawatan Gred 16 dan Ke Bawah icon
3. Pelaksanaan Sistem ePengesahan di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri icon