• Pegawai Undang-Undang Gred L41
    (Jabatan Peguaam Malaysia dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan)
    (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)